Svenska pr-akademien

iStock_000019376643Small

Svenska pr-akademin har skapats av branschorganisationen Svenska pr-företagen för att hjälpa pr-byråer att vidareutbilda nya medarbetare till yrket, för att ge unga förmågor en kick-start i ett roligt jobb, men också ge äldre medarbetare möjlighet till snabb och enkel bredd­ning av sina kompetenser.

Svenska pr-akademin är ett sätt att ytterligare höja kompetensnivån inom branschen, öka förtroendet för våra medlemmar och att snabbt hjälpa till att utveckla juniora medarbetare till seniora medarbetare.