Om föreningen

Målsättningen med vår verksamhet är att förse företag som erbjuder pr-tjänster ett forum som underlättar nätverksbyggande, utbyte av erfarenheter samt ny och viktig expertis.

Vi i föreningen uppmuntrar en insiktsfull och öppen debatt om pr, dess arbetsmetoder och grundläggande etiska normer, och tror att en djupare allmän förståelse för pr bidrar till att stärka branschens legitimitet. Genom att bli medlem i Svenska pr-företagen tar du aktiv ställning för att branschen ska omfattas av gemensamma höga yrkesnormer.

I gengäld ger medlemskapet dig och dina kollegor möjlighet att ta del av ett dynamiskt nätverk med bland annat regelbundna träffar, seminarier, pr-pubar, förmånserbjudanden och mycket, mycket mer.

Svenska pr-företagen arbetar aktivt för sina medlemmar och deras intressen. Både i Sverige och utomlands betraktas medlemskap i föreningen som ett tecken på hög kvalitet. Alla som engagerar sig i föreningen jobbar ideellt.