5 skäl att bli medlem

1. Skapar gemensamma mötesplatser i den svenska pr-branschen,
2. driver opinion i relevanta branschfrågor,
3. synliggör branschen,
4. höjer intresset för och ökar kunskapen om pr- och kommunikationsfrågor,
5. erbjuder förmånliga villkor på nyttiga tjänster för medlemmarna.

Byråer som blir medlemmar i Svenska pr-företagen stödjer verksamheten och bidrar också till att stärka föreningens roll i den svenska pr-branschen.

Här hittar du nuvarande medlemsföretag.

Alla i föreningen jobbar ideellt.