stora_pr_priset_svenska_pr_foretagen_hemsida2

- Nyheter -

 • Vi arbetar aktivt med att göra det bättre för er medlemmar. Som ett led i det har vi utökat våra medlemsförmåner med förmånliga erbjudanden och rabatter inom ett antal områden som vi PR-byråer ofta har användning för. Klicka här för att se samtliga förmåner.

 • Dina åsikter är viktiga för vår verksamhet och vad vi ska inrikta oss på. Klicka här för att komma till en medlemsenkät som kommer att ligga till grund för vårt arbete år 2016. Det handlar om allt från Stora  pr-priset till hur vi kan utveckla vår digitala strategi.

  Medlemsenkät 2016

 • Pressmeddelande 2016-04-11

  Svenska pr-företagen gör nu ett omtag genom en ny styrelse som valdes på årsmötet 6 april. Visionen är att få föreningen mer aktiv och föra en tydligare debatt i media kring ett antal ämnen som anses viktiga av föreningens medlemmar. Två frågor som bland annat belystes var hur resultat av PR ska mätas och hur företag och organisationer bättre kan förstå vad PR är och dess värde. Ett annat mål med det kommande året är att öka samverkan mellan byråer genom medlemsträffar där erfarenheter och kunskap kan utbytas.

  – Vårt mål är att öka nyttan för nuvarande medlemmar samt att värva fler oavsett storlek genom att skapa ett attraktivt erbjudande, berättar Stefan Kavsjö, ny styrelseordförande i Svenska pr-företagen.

  Den nya styrelsen består av en bra mix av kunskaper och erfarenheter  från olika delar av landet i och med de åtta personer som valdes. Alla medlemmar var överens om att styrelsen som satts samman känns stark.

  Den nya styrelsen i Svenska pr-företagen består av:

  Ordförande: Stefan Kavsjö, VD, Long Tall Sally i Göteborg.

  Ledamöter: Birgitta Lerström, delägare WISE Communications, Stockholm. Jerry Silfwer, grundare Spinn Factory, Stockholm. Sofia Westerlund, grundare Punkt PR, Umeå. Sten Haage, partner StranbergHaage, Stockholm. Sandra Kastås, delägare Ullman PR, Stockholm.

  Suppleanter: Helena Engström, VD, Vass Kommunikation, Stockholm. Johanna Engström, projektledare, Vass Kommunikation, Stockholm.

  Om Svenska pr-företagen Svenska pr-företagen är en branschförening med målsättning att förse företag som erbjuder pr-tjänster ett forum som underlättar nätverksbyggande, utbyte av erfarenheter och ny och viktig expertis. Föreningen arbetar för en öppen debatt om pr, dess arbetsmetoder och grundläggande etiska normer, och tror att en djupare allmän förståelse för pr bidrar till att stärka branschens legitimitet. Både i Sverige och utomlands betraktas medlemskap i föreningen som ett tecken på hög kvalitet. Alla som engagerar sig i föreningen jobbar ideellt. www.svenskaprforetagen.se

 • Alla medlemmar är välkomna till Svenska pr-företagens årsmöte 2016, som i år hålls på Urban Deli i Stockholm. Vi tar sikte på framtiden och inleder årsmötet med en framtidsspaning om PR.  Föreningens ordförande berättar om året som har gått och om föreningens planerade aktiviteter under 2016. Kvällen avslutas med mingel och mat. Alla anställda i medlemsföretag är välkomna!

  För mer information och föranmälan till middagen (senast 23 mars), mejla till pia.schiller@voxpr.se.